Nenechávejte kontrolu komína na poslední chvíli

Blíží se topná sezóna a před jejím začátkem bychom si měli nechat od kominíka vyčistit a zkontrolovat komín. Zákon nám tuto povinnost ukládá jednou ročně. Pravidelné čištění a kontrola eliminují rizika vzniku požárů a úniku oxidu uhelnatého.

Nenechávejte vše na poslední chvíli, tak jako to činí mnoho majitelů nemovitostí v průběhu měsíce října a listopadu. Kominíci mají v tuto dobu už dlouhé objednací lhůty a neví, kam dřív skočit. To ovšem nahrává i mnoha podvodníkům, kteří se za kominíky pouze vydávají a inkasují peníze bez profesionální kontroly.

Důležité potvrzení pro pojišťovnu v případě nehody

Většina majitelů si nechává vyčistit komín hned po ukončení topné sezóny a dle zákona tak mohou učinit i sami. Kontrolu už může ale provádět pouze kvalifikovaný technik (kominík) s platnou licencí. Ten vám musí ze zákona vypracovat písemnou zprávu o provedení čištění nebo o provedení kontroly spalinové cesty. S ní jste chráněni. Kdyby došlo k nehodám spojeným s únikem a otravou oxidem uhelnatým či požáru, máte doklad pro pojišťovnu. Bez něj nejenže nedostane žádnou náhradu, ale hrozí vám ještě pokuta 10 000 Kč.

Jaký je rozdíl mezi kontrolou a revizí?

Revize komína znamená posouzení nově postaveného nebo zrekonstruovaného komína, aby byla zajištěna jeho správná funkčnost. Stejně tak byste si měli nechat udělat revizi po rekonstrukci, při výměně druhu paliva, kotle a rovněž v případě, že jste začali mít problémy – například chytnutí dehtu a následné prudké hoření s vysokými teplotami, či prasknutí komína v souvislosti se statickými problémy budovy. Pokud kominík odhalí nedostatky, musí oznámit tuto skutečnost písemně na příslušném stavebním úřadě nebo u orgánu státního požárního dozoru. Požádá vás o odstranění závad a revizí projdete až po uvedení nedostatků do pořádku.

Dejte si pozor na podvodníky

Kominíci si obvykle svůj „rajón“ hlídají a klientům volají. Pokud vás navštíví někdo jiný, v jiném termínu, či se vám sám nabízí za mnohem výhodnějších nabídek, buďte obezřetní. Za kominíky se v posledních letech vydává mnoho podvodníků, kteří provedou domnělou kontrolu a nevystaví vám důležité potvrzení. Pokud se stěhujete do nového, poptejte se sousedů, ať vám svého osvědčeného technika doporučí, či si svého kominíka najděte na příslušných internetových stránkách, na něž přikládáme odkazy níže.

Hasičský záchranný sbor ČR
Společenstvo kominíků ČR

WordPress Image Lightbox